Home » Les 5 tendències que marcaran el sector tèxtil el 2023

Les 5 tendències que marcaran el sector tèxtil el 2023

Amb l’entrada d’un any nou, noves tendències s’obren pas i el sector tèxtil no n’és una excepció. Per aquest motiu, compartim amb tu quines seran 5 de les tendències que marcaran el 2023 a la indústria tèxtil. No perdis cap detall!

L’Estratègia de la UE sobre productes tèxtils i circulars persegueix que per al 2030 tots els productes tèxtils comercialitzats a la UE siguin duradors i reciclables. Fabricats en gran manera amb fibres reciclades, lliures de substàncies perilloses i produïdes respectant els drets socials i del medi ambient. A Vilarrasa, fa més de 50 anys que actuem de forma sostenible, dedicant la nostra producció des dels seus inicis a la confecció de fils reciclats preconsumer, contribuint a la reducció en els abocaments tèxtils.

La Comissió proposa una obligació de transparència que obligui les grans empreses a fer públic el nombre de productes que rebutgen i destrueixen, inclosos els productes tèxtils. A més, es preveu introduir prohibicions relatives a la destrucció dels productes no venuts. D’aquesta manera, Vilarrasa fa més de 4 anys que duu a terme projectes postconsumer gràcies al know-how de més de mig segle treballant en el món del reciclatge. Així va néixer RESPIN by Vilarrasa, que pretén treballar amb diferents residus postconsumer per crear nous productes d’alta qualitat.

La Comissió Europea treballarà en la implantació d’un passaport digital de productes tèxtils basats en requisits obligatoris d’informació sobre circularitat i altres aspectes ambientals. El mercat de la UE haurà d’incloure a l’etiquetatge la composició de fibres també com a informació dels processos productius.

D’aquesta manera s’intenta oferir una millor protecció contra les pràctiques deslleials. Això donarà lloc a nous requisits sobre com informar al punt de venda als consumidors sobre la garantia comercial de durabilitat i la reparabilitat del producte. També, com limitar les declaracions del tipus ecològic només a aquells productes avalats per comportaments ambientals de reconeguda excel·lència, exigint que les etiquetes estiguin basades en una verificació externa.

Una de les tendències més significatives que han anat configurant la indústria tèxtil és augmentar la demanda de fibres naturals. A Vilarrasa actualment treballem amb les fibres més destacades com són el cotó, el lli, el cànem. El cànem, per exemple, és una de les fibres més resistents i duradores dins de les fibres naturals i hem pogut veure una demanda creixent. El més probable és que aquesta tendència continuï perquè les fibres naturals tenen menys impacte mediambiental.

Un dels grans objectius dins del sector del reciclatge tèxtil és tornar més efectiu l’ús dels recursos i transitar cap a energies i materials renovables a la producció de roba. La indústria de la moda és una de les indústries més contaminants, aquesta és la raó per la qual s’espera que cada cop hi hagi més empreses i regulacions que apostin per l’economia circular, que fomenta la reutilització dels materials existents.