Home » L’origen de les fibres utilitzades per a fabricar fil de cotó reciclat

L’origen de les fibres utilitzades per a fabricar fil de cotó reciclat

El fil de cotó reciclat s’ha tornat cada vegada més popular en els últims anys a causa de la seva sostenibilitat i eficiència ambiental. Però, saps d’on provenen les fibres utilitzades per a fabricar aquest tipus de fil?

Les fibres utilitzades per a fabricar fil de cotó reciclat provenen de teixits i peces de roba que ja no són aptes per al seu ús original, o bé, ja han complert la seva funció. Aquestes peces són descompostes en el procés de “triturat” o “desfibrat” per a separar les fibres de cotó dels materials no desitjats, com altres fils, els elàstics i les costures.

Per a realitzar aquest procés, s’utilitza una màquina innovadora, que treballa mitjançant la combinació de tall i tracció per a separar les fibres de cotó de les peces de roba. Per a això, a Vilarrasa comptem amb la maquinària necessària integrada en el nostre procés de fabricació per a dur a terme la trituració de peces. Una vegada que s’han separat les fibres, aquestes es classifiquen i seleccionen per a assegurar que siguin adequades per a la següent fase en la producció de fil de cotó reciclat. Les fibres que no compleixen amb els estàndards es descarten.

El procés de reciclatge redueix la demanda de cotó verge, la qual cosa al seu torn redueix la quantitat de cultius necessaris i, per tant, la quantitat de terres de cultiu utilitzades per a adquirir el cotó. A més, el procés de triturat i filatura utilitza menys energia i aigua que la producció de cotó verge, la qual cosa és més eficient des d’un punt de vista ambiental.

A més, l’ús de cotó reciclat també contribueix a reduir la quantitat de residus tèxtils que acaben en abocadors, la qual cosa és bo per al medi ambient.

En resum, el fil de cotó reciclat és un producte sostenible i respectuós amb el planeta, amb múltiples beneficis i cada vegada més demandat per les empreses en la indústria tèxtil.