A circular process for post-consumer yarn - Vilarrasa
Home » Procés circular per al fil postconsum

Procés circular per al fil postconsum

De totes les figures geomètriques, el cercle representa l’excel·lència millor que cap altra, és una figura contínua, sense arestes, sense fissures. Una de les millors aplicacions del cercle ha estat i serà la roda, la seva invenció va suposar un gran avenç per a la humanitat.

De la mateixa manera que la roda al seu dia, l’economia circular representa el repte i l’evolució més grans per a les properes generacions. I per posar-ho en pràctica, en aquest article explicarem el procés circular del fil post-consum.

L’economia circular es presenta com un sistema d’aprofitament de recursos on prima la reducció d’elements: minimitzar la producció al mínim imprescindible, i quan calgui aprofitar el producte, reutilitzar aquells elements que per les seves propietats no puguin ser tornats al medi ambient.

El procés circular per a la fabricació de fils post-consum es basa en els principis de l’economia circular, reutilitzant un residu tèxtil com a primera matèria per a un nou producte. Les parts principals d’aquest procés són: aprovisionament, separació, trituració, mescla i filat.

L’aprovisionament i la separació d’aquests residus són factors clau per garantir la qualitat del producte final. Cal abastir-se i separar els residus per composició i color, per proporcionar al client un fil amb els mateixos atributs que el verge. La roba ha d’estar lliure de cremalleres, botons, fermalls, etiquetes… que puguin fer malbé la maquinària utilitzada en el procés de trituració.

Abans de continuar amb el procés, és essencial verificar la qualitat de la fibra i assegurar-se que compleix els requisits per a l’ús final previst. En funció d’això, cal afegir altres fibres a la barreja.

Finalment, la fibra es filarà en un fil que es convertirà en teixit, amb el qual es confeccionarà una nova peça, que després d’arribar al final del seu cicle de vida es podrà reciclar de nou… Tornant a començar tot el procés de nou.