Notícies i blog

Articles, actualitzacions i novetats sobre tot el que envolta el món del fil reciclat
pre-consumer, post-industrial, post-consumer i les noves tendències al sector tèxtil.