Home » Tot el que necessites saber sobre el fil reciclat post-consumer

Tot el que necessites saber sobre el fil reciclat post-consumer

Utilitzar matèria primera reciclada és la millor opció per optimitzar els recursos, ja que, minimitzem l’impacte de la nostra activitat al medi ambient. Això ho hem de fer garantint que el producte final serà equivalent al que fèiem amb la matèria primera verge.

Considerem com a fil reciclat post-consumer a aquells fils que s’han manufacturat a partir de matèria primera que ha estat utilitzada pel consumidor i a la qual se li dona una “segona vida”, reutilitzant-la i fent-la servir novament per fer nous fils.  

Si pensem en la gran varietat de productes tèxtils que actualment es comercialitzen, podem intuir els problemes més importants en la producció de fil reciclat post-consumer:

 Aconseguir un aprovisionament de qualitat: La qualitat d’un fil reciclat post-consumer ve donada en gran part per la matèria primera utilitzada per la seva elaboració, sent de vital importància assegurar una composició tan homogènia com sigui possible d’aquesta.

Aconseguir la quantitat necessària: Fabricar fil reciclat post-consumer ha de ser un camí per ser més sostenibles i també ha de ser sustentable per les filatures, és per això que els volums de matèria a reciclar han de ser elevats per tal de tenir una estructura de costos correcta.

La moda ha canviat molt els últims anys i s’han anat incorporant diferents fibres a les composicions dels teixits amb l’objectiu de fer la roba més lleugera, elàstica, duradora, però que afegeix molta complexitat a l’hora de reciclar.

Per altra banda, encara s’ha de treballar i implantar canals efectius per tal de recuperar la roba usada, de la mateixa forma que es va fer al seu dia amb el cartró o plàstic.

Actualment la fabricació de fil reciclat post-consumer ha de considerar-se en projectes específics, tenint molt clar la qualitat i quantitat de matèria primera, així com l’ús que es farà del fil reciclat post-consumer. A RESPIN treballem per diferents clients i projectes, fent a mida el fil reciclat post-consumer de més alta qualitat, donant una alternativa sostenible als nostres clients amb fils de qualitat equivalent als que feien servir.