Home » Respin, convertim les peces en fil reciclat d’alta qualitat

Respin, convertim les peces en fil reciclat d’alta qualitat

En Vilarrasa, estem compromesos amb la sostenibilitat i la responsabilitat ambiental en el sector tèxtil. Fa uns anys desenvolupem Respin by Vilarrasa, una línia de negoci que es basa en solucions circulars i cerca convertir les peces rebutjades en fil reciclat d’alta qualitat.

La materia prima post-industrial proviene de residuos textiles generados en el proceso de tejido que no han sido utilizados por el consumidor. En el caso de la materia prima post-consumer son prendas y residuos textiles que sí han pasado por el consumidor final. Estos materiales son recolectados y clasificados antes de ser procesados y transformados en hilo reciclado de alta calidad.

L’ús del fil  reciclat post-consumer té un impacte positiu en el medi ambient, ja que redueix la quantitat de residus tèxtils que acaben en abocadors i, en conseqüència, redueix l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle. A més, en reutilitzar materials que ja han estat produïts, es redueix la demanda de matèries primeres i s’estalvia energia i recursos en la producció.

No obstant això, encara existeix la percepció social que el fil reciclat és de menor qualitat que el fil convencional. I res més lluny de la realitat. A Vilarrasa, garantim la qualitat dels nostres fils reciclats post-consumer a través d’un procés vertical integral, altament tecnològic i eficient, des de la separació de materials fins al filat i la torsió. Obtenint com a resultat un fil reciclat resistent, fiable i durador.

A Vilarrasa, ens esforcem constantment per investigar i adoptar noves tecnologies per a millorar el nostre procés i oferir solucions d’alta qualitat als nostres clients i les seves necessitats particulars. D’aquesta manera, podem contribuir al desenvolupament sostenible de la indústria tèxtil cap a un camí més responsable i respectuós amb el medi ambient.

Des dels nostres inicis creiem fermament en la importància d’utilitzar materials sostenibles i responsables en el sector tèxtil i en la necessitat de convertir els residus tèxtils en fil reciclat d’alta qualitat. I amb Respin by Vilarrasa, ara és possible.